Огромные
возможности
выиграть!

«Alina Paint» Брендинин анын оромолунда акцияны өктөрүү жөнүндө маалымат камтылган продукциясын сатып алуу.

Сатылып алынган товардын саны – бир бирдиктен кем эмес.

Оңдоп чыгууга чейинки жана кийинки фото жана/же видео тартып алуу. Фотодо жана/же видеодо акциялык продукциянын так сүрөттөлүшү болууга тийиш. Фотону жана/же видеону #AlinaPaint, #Сыйкырдууайлануу хештегдери бар жана @alina_paint_official брендинин расмий сайтына шилтемеси менен жеке аккаунтунан Instagram социалдык түйүнүнө жайгаштыруу.

Байгени www.alinapaint.kz сайтына жарыяланган даректер боюнча алууга мүмкүн болот. Байгени алуу үчүн акциянын катышуучусу өзүнүн жеке мобилдик түзүлүшүнөн социалдык түйүндөгү жарыялоосун көрсөтүшү жана инсандыгын тастыктоосу күбөлүгүн ала келиши керек.

Акцияга катышуу укугуна 18 жаш курагына толгон ишке жарамдуу жеке адамдар ээ болушат.

Акцияга катышууга төмөнкүлөр укуксуз: «Alina» Компаниялар Тобунун кызматкерлери, ошондой эле алардын жакын туугандары.

Alina Paint «Сыйкырдуу айлануу» Акциясы! өткөрүү мезгили: 2020-жылдын «01»-июнунан тартып «31»-декабрына чейин.

Посмотреть подробные правила

Количество призов может быть изменено организаторами акции, исхлдя из количества участников акции «Волшебное превращение».

Количество призов может быть изменено организаторами акции, исхлдя из количества участников акции «Волшебное превращение».

Внешний вид и дизайн призов могут отличаться от их изображения

Внешний вид и дизайн призов могут отличаться от их изображения

Кепилденген байгелер

Зонттор, Суу үчүн бөтөлкөлөр, Брелок-кол чырак, Эко Сумкалар.

Кепилденген байгелер шарттарды сактаган акциянын бардык катышуучуларына берилет. Байгелер саны чектелүү.

Alina Paint «Сыйкырдуу айлануу» Акциясы! өткөрүү мезгили: 2020-жылдын «01»-июнунан тартып «31»-декабрына чейин.

Ай сайын ойнотулуучу байгелер

Смартфон, Кофекайнаткыч, Мультикайнаткыч, Шире сыккыч, Электргриль, Абаны нымдагыч.

Ай сайын ойнотулуучу байгелер айдын жыйынтыгы боюнча, «лайктар» санынын/видеолорду көрүүлөр санын эң жогорку санын топтогон жеңүүчүлөргө берилишет. 1 пост 1 жолу катышат. Акциянын катышуучулары арасында анча жогору эмес болгон активдүүлүк учурунда, акциянын уюштуруучусунун чечими боюнча жеңүүчүлөр рандомдуу, бардык катышуучу аккаунттардын диапазонунан алынган аккаунттардын кокустук аталыштарын генерациялоочу сайттын жардамы менен аныкталышат.

Ай сайын ойнотулуучу байгелер

Смартфон, Кофекайнаткыч, Мультикайнаткыч, Шире сыккыч, Электргриль, Абаны нымдагыч.

Ай сайын ойнотулуучу байгелер айдын жыйынтыгы боюнча, «лайктар» санынын/видеолорду көрүүлөр санын эң жогорку санын топтогон жеңүүчүлөргө берилишет. 1 пост 1 жолу катышат. Акциянын катышуучулары арасында анча жогору эмес болгон активдүүлүк учурунда, акциянын уюштуруучусунун чечими боюнча жеңүүчүлөр рандомдуу, бардык катышуучу аккаунттардын диапазонунан алынган аккаунттардын кокустук аталыштарын генерациялоочу сайттын жардамы менен аныкталышат.

Внешний вид и дизайн призов могут отличаться от их изображения

Внешний вид и дизайн призов могут отличаться от их изображения

Внешний вид и дизайн призов могут отличаться от их изображения

Башкы байгелер

Тиричилик техникасы: Телевизор, Муздаткыч, Идиш жуугуч машина, SonyPS 4 оюн консолу.

Башкы байгелер акцияны өткөрүүнүн толук мезгили ичинде Акциянын бардык катышуучуларынын арасында ойнотулушат. Жеңүүчүлөр төмөнкү ыкма менен аныкталышат:
1) Эң мыкты «Сыйкырдуу айлануу!» үчүн байге, Телевизорду – адамдар тобу – «Alina» Компаниялар тобунун өкүлдөрү тандаган жеңүүчү алат. Топ 7 адамдан турат.
2) Калган 3 Байге рандомдуу, бардык катышуучу аккаунттардын диапазонунан алынган аккаунттардын кокустук аталыштарын генерациялоочу сайттын жардамы менен аныкталышат, бул аккаунттар алдын ала акциядагы каттоонун акыркы күнү түзүлүшөт.

АКЦИЯГА КАТЫША ТУРГАН ПРОДУКЦИЯ

АКЦИЯГА КАТЫША ТУРГАН ПРОДУКЦИЯ

Акриловая краска ALINA PAINT Optima

Заказать на domsad.kz

Латексная краска ALINA PAINT Uni

Заказать на domsad.kz

Акриловая краска ALINA PAINT Fassade

Заказать на domsad.kz

Акриловая эмаль ALINA PAINT Emalika

Заказать на domsad.kz

Акриловая эмаль ALINA PAINT Evrika

Заказать на domsad.kz

Акриловый лак ALINA PAINT Akrila

Заказать на domsad.kz